Schoolraad

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school.

Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven.

Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

 

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.

Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een wijziging in het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. 

 

Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen. 

Samenstelling schoolraad


  • Mevr. Mieke Dhoore (directeur)

  • Mevr. Stefanie Meulewaeter (geleding leerkrachten)

  • Mevr. Laura Hofman (geleding leerkrachten)

  • Mevr. Ellen De Grave (geleding lokale gemeenschap)

  • Dhr. Piet Buyse (geleding lokale gemeenschap)

  • Mevr. Lotte Lammertijn (geleding ouders + voorzitter)

  • Mevr. Frauke Vanden Meerschaut (geleding ouders)

Voor het organigram: klik hier