CLB

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Visstraat 14

9900 Eeklo

Tel 09 376 70 50

Fax 09 376 70 54

E-mail: info@vclbmeetjesland.be

Website: www.vclbmeetjesland.be

 

Het Centrum voor LeerlingBegeleiding werkt samen met de school om het welbevinden van de leerlingen op te volgen. Deze begeleiding van de leerlingen situeert zich op volgende vier domeinen:

  • het leren studeren: dit heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door voorschoolse vaardigheden op de kleuterschool te ondersteunen en te ontwikkelen. Hierdoor streven wij ernaar om de ontwikkeling van uw kind optimaal te ondersteunen.

  • de onderwijsloopbaan: dit heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.

  • de preventieve gezondheidszorg: dit heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.

  • het psychische en sociaal functioneren: dit heeft tot doel het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene.